Kontakt z nami

Ewangelicki Dom Opieki Ostoja Pokoju
Fundacji Diakonii im. Matki Ewy
ul. Matki Ewy 1, 41-923 Bytom
Telefon: 32 286 34 00 lub 32 280 57 96
e-mail: ostoja.pokoju@interia.pl

 

 

Konto główne: 02 1050 1230 1000 0090 8077 2420