Ostoja Pokoju – historia i współczesność

   Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju” w Bytomiu Miechowicach jest kontynuacją wielkiego dzieła, jakie w ubogiej górniczej wiosce stworzyła Ewa von Tiele – Winckler zwana później Matką Ewą. Już jako szesnastoletnia dziewczyna wyrzekła się ona luksusów życia w swojej bardzo bogatej arystokratycznej rodzinie, poświęcając się służbie ludziom najbiedniejszym, najbardziej cierpiącym, a takich przecież w górniczych osadach Górnego Śląska nie brakowało. Szczególnie jednak Matka Ewa upodobała sobie pracę wśród dzieci. Z jednego domu podarowanego córce przez barona von Tiele – Winckler zwanego później Ostoją Pokoju, rozrósł się spory ośrodek, który w samych Miechowicach liczył ponad dwadzieścia budynków, a ponadto sporo domów dla bezdomnych w innych śląskich miejscowościach, a nawet w wielu miejscach na terenie Niemiec a nawet Afryki.
Działalności sióstr miechowickich zarówno charytatywnej jak i misyjnej przyświecała zasada przyjmowania każdego, kto potrzebuje pomocy.
   Matka Ewa – twórczyni tego wielkiego dzieła miłosierdzia – do końca życia pozostała cichą i skromną osobą, mieszkającą w prostej drewnianej chacie, w której obecnie znajduje się muzeum. Ona sama zaś spoczywa na małym przykościelnym cmentarzyku pod prostym kamiennym krzyżem, na którym zgodnie z jej życzeniem widnieje jedynie napis „Ancilla Domini” (Służebnica Pańska).
   Czas wojny, a przede wszystkim szkody górnicze po wojnie dokonały zniszczenia i z dzieła Matki Ewy niewiele obecnie pozostało. Po wojnie istniał tu Państwowy Dom Dziecka – został on rozebrany w latach dziewięćdziesiątych XX w.
W części parafialnej zachował się kościół służący tutejszej parafii Ewangelicko – Augsburskiej, tzw. Stara Plebania, budynek zwany Ciszą Syjonu, dom „Elim”, domek Matki Ewy, cmentarzyk siostrzany i stara „Ostoja Pokoju”, w której do czasu oddania do użytku nowego budynku funkcjonował pod opieką siostry Marty Grudke (†2019) niewielki dom opieki dla starszych kobiet.
Kilkanaście mieszkanek tego domu zostało pierwszymi pensjonariuszkami nowej „Ostoi Pokoju”, zbudowanej na miejscu wyburzonego domu dziecka. Niestety i tym w budynku oddanym do użytku w 1995 roku wkrótce dały o sobie znać szkody górnicze, które pomimo wprowadzanych działań zaradczych postępowały na tyle, że zaszła konieczność wybudowania nowego obiektu. I tak z początkiem 2019 roku nastąpiła kolejna przeprowadzka do nowoczesnego, jeszcze bardziej komfortowego budynku.
   Do końca 2019 roku Dom działał pod patronatem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Bytomiu Miechowicach, natomiast od 1 stycznia 2020 roku organem założycielskim Domu jest Fundacja Diakonii im. Matki Ewy mająca siedzibę w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.