Logo Fundacji Matki Ewy

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi aktualnie 3.700,00 zł.