Warunki pobytu

Misją naszego Domu Opieki jest zaspokajanie potrzeb psychicznych, zdrowotnych i bytowych Seniorów, zapewnienie warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości, a w miarę możliwości usamodzielnianie podopiecznych.

Dom „Ostoja Pokoju” jest pięknie wkomponowany w stary w park obsadzony pięknymi lipami i kasztanowcami. Nie czuje się tu ruchu i gwaru wielkiego miasta. Pozbawione barier architektonicznych liczne alejki i ławki zachęcają do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Ośrodek dysponuje pokojami trzy, dwu i jednoosobowymi. Każdy pokój wyposażony jest w niezbędne umeblowanie, toaletę, łazienkę i system przywoływania personelu. Ponadto w każdym pokoju można podłączyć telewizor, oraz korzystać z szybkiego Internetu poprzez wewnętrzną sieć Wi-FI

Budynek jest czterokondygnacyjny bez barier architektonicznych. Komunikacja pomiędzy piętrami odbywa się z pomocą nowoczesnej windy dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarze są szerokie z poręczami przeznaczonymi dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Do dyspozycji mieszkańców pozostają także:

 • gabinet zabiegowy i lekarski
 • pomieszczenia dziennego pobytu
 • jadalnia,
 • sala terapii zajęciowej
 • sala do muzykoterapii i relaksacji
 • gabinet fizjoterapii
 • aneks kuchenny
 • palarnia
 • pralnia
 • kuchnia
 • park

Nasi mieszkańcy objęci są całodobową pieczą wykwalifikowanego personelu opiekuńczego. Lekarz POZ przyjmuje dwa razy w tygodniu, w nagłych przypadkach może być wzywany przez całą dobę zgodnie ze standardami i normami NFZ. Na konsultacje specjalistyczne mieszkańcy mogą być dowiezieni naszym samochodem, lub specjalistycznym transportem medycznym na zlecenie lekarza.

Prowadzimy rehabilitację leczniczą dla mieszkańców. Zabiegi wykonywane są na podstawie zleceń lekarza prowadzącego.

Fizykoterapia:

 • krioterapia miejscowa (FROOZER)
 • elektroterapia (prądy TENZ, prądy Kotza, galwanizacja)
 • pole magnetyczne
 • laseroterapia
 • lampa SOLLUX
 • ultradźwięki wraz z fonoferezą.

Kinezyterapia:

 • UGUL,
 • sala gimnastyczna z oprzyrządowaniem
 • rotory kończyn górnych i dolnych
 • drabinki gimnastyczne,
 • gabinet ręki
 • rotor stacjonarny

Rehabilitacja:

 • po udarach i wylewach,
 • amputacjach,
 • złamaniach szyjkowo – krętarzowych,
 • rehabilitacja i profilaktyka osteoporozy,
 • rehabilitacja przyłóżkowa

Prowadzenie ćwiczeń

 • nauka korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego (kule, wózki, balkoniki, protezy)
 • gimnastyka ogólna,
 • ćwiczenia bierne, czynne, wspomagane,
 • ćwiczenia izometryczne, oddechowe i relaksacyjne,

Rehabilitacja przyłóżkowa:

 • ćwiczenia czynne, bierne w łóżku.
 • pionizacja

Masaże:

 • masaż klasyczny
 • masaż suchy i akupresura.
 • drenaż limfatyczny
 • mobilizacje stawowe
 • masażer elektryczny

Aktywizacja i rehabilitacja poprzez różne formy terapii zajęciowej:

 • muzykoterapia z elementami ekspresji ruchowej
 • arteterapia z rękodziełem
 • filmoterapia
 • teatroterapia
 • spotkania towarzyskie („kawiarenka”)
 • spotkania tematyczne (odczyty, prezentacje)
 • czytanie prasy, omawianie wydarzeń
 • uroczystości okolicznościowe i religijne
 • udział w imprezach kulturalnych poza Domem Opieki
 • wycieczki, spacery
 • spotkania z Seniorami z Miechowic

UWAGA: Zabiegi i terapie wymagają współpracy i chęci Mieszkańca, a ich rezultat uzależniony jest od wielu czynników między innymi od stanu zdrowia, zadawnienia zmian i schorzeń, regularności ćwiczeń, możliwości fizycznych i mentalnych.

Ważnym dla nas elementem Domu, jest własna kuchnia, co sprawia, że podawane posiłki są świeże, smaczne i zgodne z zalecaną dietą. Zapewniamy cztery posiłki dziennie. Przez całą dobę jest dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi, co ma szczególne znaczenie dla diabetyków. Istnieje możliwość spożywania posiłku w pokoju mieszkalnym, ale zachęcamy o ile jest to możliwe do wspólnego spożywania co służy budowaniu wspólnoty i więzi społecznych.

W Domu działa Rada Mieszkańców, która jest reprezentantem Seniorów wobec kierownictwa, ma znaczący wpływ na planowane wydarzenia i życie Ośrodka.

Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się ze swoimi prawami i obowiązkami, oraz przepisami i informacjami ważnymi dla ich funkcjonowania, w tym o możliwości i trybie składania skarg i wniosków zarówno do dyrektora Domu, jak i do jednostki nadrzędnej i organów prowadzących nadzór.

Każdy mieszkaniec objęty jest indywidualnym planem wsparcia, który realizowany jest przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy. Plan ten o ile to możliwe uzgadniany jest z mieszkańcem, a za jego realizację odpowiada pracownik Domu, zwany pracownikiem pierwszego kontaktu.