Zasady odpłatności Umowa

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

  • Odpłatność za pobyt bez skierowania (komercyjny) jest zgodny z miesięcznym kosztem utrzymania ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, czyli jest tej samej wysokosci jak w przypadku pobytu na skierowanie z Miejskiego (Gminnego) Ośrodka Pomocy Społecznej
  • W ramach kosztu utrzymania Dom zapewnia:
    • opiekę i pielęgnację zgodnie z Zakresem usług rehabilitacyjno – opiekuńczych, (Zakres usług)
    • opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
    • pościel, ręczniki.
  • Dom nie zapewnia mieszkańcowi: ubrań, obuwia, bielizny, kosmetyków specjalistycznych (np. Sudokrem).